رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
حبیبی انبوهی خبر داد:
به منظور تبیین دستورالعمل بودجه سال 1397 دهیاریها ، دوره آموزشی بودجه نویسی روستائی ویژه مسئولین امور مالی دهیاری های استان قزوین با حضور کارشناسان سازمان شهرداریها و دهیاریهای...
توسط مدیر کل دفتر روستایی استانداری صورت گرفت:
به منظور بررسی مسائل و مشکلات برخی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان قزوین مدیر کل دفتر امور روستایی از روستاهای مذکور بازدید به عمل آورد.
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین گفت: الگوی ارائه شده برای توسعه اقتصادی روستاهای استان قزوین به عنوان مدلی عملیاتی در کشور پذیرفته شده و اجرا می شود.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
حبیبی انبوهی خبر داد:
به منظور تبیین دستورالعمل بودجه سال 1397 دهیاریها ، دوره آموزشی بودجه نویسی روستائی ویژه مسئولین امور مالی دهیاری های استان قزوین با حضور کارشناسان سازمان شهرداریها و دهیاریهای...
توسط مدیر کل دفتر روستایی استانداری صورت گرفت:
به منظور بررسی مسائل و مشکلات برخی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان قزوین مدیر کل دفتر امور روستایی از روستاهای مذکور بازدید به عمل آورد.
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین گفت: الگوی ارائه شده برای توسعه اقتصادی روستاهای استان قزوین به عنوان مدلی عملیاتی در کشور پذیرفته شده و اجرا می شود.
مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اعلام کرد:
مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اعلام کرد: استان قزوین رتبه اول طرح های تفاهم نامه بانک سینا و نیز مقام سوم همین طرح ها را از جهت مبلغ پرداختی کسب کرده است.
با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری انجام شد:
به منظور بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش مرکزی شهرستان تاکستان و بازدید از پروژه های در دست اجرای این بخش، مدیرکل دفتر امور روستائی و شوراهای استانداری قزوین از تعداد 11 روستای...
مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری:
مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خبر داد: 18 میلیارد ریال اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری استان قزوین ابلاغ شد
با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری انجام شد:
به منظور بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش مرکزی شهرستان آوج و بازدید از پروژه های در دست اجرای این بخش، مدیرکل دفتر امور روستائی و شوراهای استانداری قزوین از تعداد 16 روستای این...
با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری انجام شد:
به منظور بررسی مسائل و مشکلات روستاهای شهرستان تاکستان، نشست شورای اسلامی این شهرستان با حضور مدیرکل دفتر امور روستائی و شوراهای استانداری برگزار شد.
با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری انجام شد:
به منظور بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان و بازدید از پروژه های در دست اجرای این بخش، مدیرکل دفتر امور روستائی و شوراهای استانداری از 6 روستای این بخش...
با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری انجام شد:
به منظور بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش آبگرم شهرستان آوج و بازدید از پروژه های در دست اجرای این بخش، مدیرکل دفتر امور روستائی و شوراهای استانداری از 12 روستای این بخش بازدید...
اشتراک در لیست اخبار واحد ها