رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری خبر داد:
نجفی مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری از برگزاری کارگاه آموزشی ارتقاء دانش و مهارت های زیست محیطی ویژه دهیاران با مشارکت سازمان حفاظت از محیط زیست استان خبر داد.
چهارشنبه 12 دی ماه جاری:
مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین؛12 دیماه جاری از طریق سامانه سامد پاسخگوی تماس های تلفنی شهروندان خواهد بود.
مدیرکل دفتر روستایی استانداری تاکید کرد:
مدیرکل دفتر روستایی استانداری تاکید کرد:دهیاران،بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مناطق روستایی را جدی بگیرند
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری خبر داد:
نجفی مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری از برگزاری کارگاه آموزشی ارتقاء دانش و مهارت های زیست محیطی ویژه دهیاران با مشارکت سازمان حفاظت از محیط زیست استان خبر داد.
چهارشنبه 12 دی ماه جاری:
مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین؛12 دیماه جاری از طریق سامانه سامد پاسخگوی تماس های تلفنی شهروندان خواهد بود.
مدیرکل دفتر روستایی استانداری تاکید کرد:
مدیرکل دفتر روستایی استانداری تاکید کرد:دهیاران،بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مناطق روستایی را جدی بگیرند
مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین خبر داد:
مدیرکل دفتر روستایی و شورا های استانداری قزوین خبر داد: با راه اندازی طرح احداث بازارچه محلی در منطقه طارم سفلی، 74 روستا از منافع آن بهره مند می شوند.
مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین خبر داد:
مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین خبر داد:در سال جاری مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از محل جرائم راهنمایی و رانندگی به دهیاریها تخصیص یافته است.
پیشنهاد مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین :
مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین تاکید کرد:اعتماد به دهیاریها تقویت و اختیارات آنها،افزایش یابدو در این راستا پیشنهاد می شود قیر یارانه ای روستایی با محوریت دهیاریها توزیع شود.
مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین خبر داد:
مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین خبر داد:نشست کارگروه تخصصی محیط زیست و خدمات عمومی دهیاریهای کشور در استان قزوین برگزار شد.
مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین خبر داد:
مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین خبر داد:جلسه توجیهی حسابرسی صورت های مالی سال ۹۶ دهیاری های استان قزوین برگزار شد.
با حضور نماینده وزیر و مدیرکل دفتر روستایی استانداری:
با حضور نماینده وزیر و مدیرکل دفتر روستایی استانداری؛مسائل و مشکلات مالیاتی شرکت های تعاونی دهیاری های استان قزوین بررسی شد
مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین خبر داد:
مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین خبر داد:"طرح سنجش قامت زنان روستایی استان قزوین" در 12 روستای استان اجرایی می شود.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها