رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین اعلام کرد:
در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و امتثال اوامر ایشان پیرامون شعار سال جاری طرح « هر دهیار، یک کارآفرین» در استان قزوین به اجراء در می آید .
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین به مناسبت روز دهیار پیامی صادر شد.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری :
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گفت:به منظور آشنایی شوراهای اسلامی روستاها با شرح وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی، دوره آموزشی مدیریت روستایی ویژه منتخبین پنجمین...
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین :
دهیاران به عنوان نمایندگان عالی دولت و حاکمیت، مدیریت امور روستا را بر عهده دارند و لذا باید نظر مجموعه دولت در انتخاب آنها لحاظ گردد.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین:
از مجموع منابع درآمدی پیش بینی شده در اساسنامه دهیاریها ،بیش از 95 درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین می شودو عوارض صدور پروانه ،بهای خدمات و مشارکت مردم بترتیب در ردیفهای...
حبیبی انبوهی؛ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین:
شوراهای اسلامی روستاها باید پیش از تصدی مدیریت روستایی و شروع بکار، با شرح وظایف خود و نیز قوانین و مقررات حوزه کاری خویش آشنایی کافی داشته باشند.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین اعلام کرد:
در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و امتثال اوامر ایشان پیرامون شعار سال جاری طرح « هر دهیار، یک کارآفرین» در استان قزوین به اجراء در می آید .
به منظور بررسی و تصویب طرحهای گردشگری و نیز طرحهای اقتصادی و درآمد زای دهیاریهای استان قزوین جلسه ای با حضور دهیاران روستاهای مذکور ، بخشدران مرتبط و نیز پست بانک استان و به ریاست...
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین به مناسبت روز دهیار پیامی صادر شد.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری :
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گفت:به منظور آشنایی شوراهای اسلامی روستاها با شرح وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی، دوره آموزشی مدیریت روستایی ویژه منتخبین پنجمین...
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری :
به منظور هماهنگی و تبیین وظایف و مسئولیست های شرکت‌های تعاونی دهیاریهای استان در عرصه‌های اقتصادی ، جلسه مدیران این شرکت‌ها با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری...
مدیرکل امور روستایی استانداری قزوین خبر داد:
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خبر داد:با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، اولین نشست مشورتی بخشداران استان قزوین در سال جاری برگزار شد.
مدیر کل دفتر امور روستایی وشوراهای استانداری قزوین:
تسهیلات پرداختی به دهیاران بر اساس تفاهم نامه سازمان شهرداریها و دهیاریها با پست بانک کشور از خرداد ماه سال گذشته شروع شده و بطور مستمر ادامه داشته است و رسانه ای کردن آن در این...
اشتراک در لیست اخبار واحد ها