رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیرکل دفتر امو روستائی و شوراهای استانداری اعلام کرد:
همزمان با هفته دولت 332 پروژه‌ توسط دهیاری‌های استان قزوین با اعتباری افزون بر 28 میلیارد تومان در روستاهای استان به بهره برداری می رسد.
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری:
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری قزوین گفت: لازم است برنامه های هفته دولت فقط رنگ افتتاح نگیرد و فرمانداران و تیمی که برای بازدید از مناطق می روند رسیدگی و بررسی مشکلات روستاها...
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین اعلام کرد:
در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و امتثال اوامر ایشان پیرامون شعار سال جاری طرح « هر دهیار، یک کارآفرین» در استان قزوین به اجراء در می آید .
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیرکل دفتر امور روستائی و شوراهای استانداری قزوین اعلام کرد:
از آغاز فعالیت دولت یازدهم تا مرداد ماه سال جاری بیش از 2000 میلیارد ریال از محل منابع مالیات بر ارزش افزوده به دهیاری های استان قزوین تخصیص یافته است.
مدیرکل دفتر امو روستائی و شوراهای استانداری اعلام کرد:
همزمان با هفته دولت 332 پروژه‌ توسط دهیاری‌های استان قزوین با اعتباری افزون بر 28 میلیارد تومان در روستاهای استان به بهره برداری می رسد.
حبیبی مدیر کل دفتر امو روستایی و شوراهای استانداری قزوین :
حبیبی مدیر کل دفتر امو روستایی و شوراهای استانداری قزوین گفت : دهیاران نماینده عالی دولت هستند و با نظر دولت انتخاب خواهند شد .
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری:
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری قزوین گفت: لازم است برنامه های هفته دولت فقط رنگ افتتاح نگیرد و فرمانداران و تیمی که برای بازدید از مناطق می روند رسیدگی و بررسی مشکلات روستاها...
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین :
دهیاران به عنوان نمایندگان عالی دولت و حاکمیت، مدیریت امور روستا را بر عهده دارند و لذا باید نظر مجموعه دولت در انتخاب آنها لحاظ گردد.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین:
از مجموع منابع درآمدی پیش بینی شده در اساسنامه دهیاریها ،بیش از 95 درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین می شودو عوارض صدور پروانه ،بهای خدمات و مشارکت مردم بترتیب در ردیفهای...
حبیبی انبوهی؛ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین:
شوراهای اسلامی روستاها باید پیش از تصدی مدیریت روستایی و شروع بکار، با شرح وظایف خود و نیز قوانین و مقررات حوزه کاری خویش آشنایی کافی داشته باشند.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین اعلام کرد:
در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و امتثال اوامر ایشان پیرامون شعار سال جاری طرح « هر دهیار، یک کارآفرین» در استان قزوین به اجراء در می آید .
به منظور بررسی و تصویب طرحهای گردشگری و نیز طرحهای اقتصادی و درآمد زای دهیاریهای استان قزوین جلسه ای با حضور دهیاران روستاهای مذکور ، بخشدران مرتبط و نیز پست بانک استان و به ریاست...
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین به مناسبت روز دهیار پیامی صادر شد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها